pu foam cứng giả gỗ

Foam giả gỗ AG 7086/PM 400    

THÔNG TIN

Thông tin sản phẩm:  AG - 7086 được thiết kế để  sử dụng với PM - 400 MDI. Làm giả hệ gỗ polyme. Nó phù hợp cho sản xuất đồ gỗ - như đồ nội thất, Đồ hoa văn điêu khắc,được làm hàng loặt với độ linh động tuyệt vời và độ cứng cao.

 

< Trở lại