Polyol

Polyol tỷ trọng cao giả gỗ

POLYOL VORACOR™ CS 1068/DOW/USA

 • Polyol
 • Pu foam
 • Foam cứng giả đá
Nguyên liệu POLYOL VORACOR™ CS 1068: Là một dạng polyol thích hợp sản xuất các mặt hàng giả gỗ trong lĩnh vực trang trí nội thất và công trình xây ...
polyether polyol apx 7070

POLYOL APX 7070/POLYTECH LIMITED/TAIWAN

 • Pu foam
 • Pu foam cứng
 • Pu foam giả gỗ
Nguyên liệu POLYOL APX 7070  Polyol có công thức AG-7086 được thiết kế để sử dụng với MDI polyme PM-400 cho hệ thống giả gỗ. Nó phù hợp để sản xuất ...
AG-6021 Polyurethane Spray Foam Tỷ Trọng 8-12Kg/m3

Apx-6021 Polyurethane Spray Foam Tỷ Trọng 8-12Kg/m3

 • Pu foam
 • Foam cách âm
 • Polyol
–Tỉ trọng:10 - 12 kg/m3 –POL/ ISO Ratio: 1 - 1.1 / 1.2 –Cream Time: 4-5s –Gel Time: 15-20s –FRD: 10-12 Kg/m3
Polyol Primefoam 8080 tỷ trọng 40-45 Kg/m3

Polyol Primefoam 8080 Cách Nhiệt Tỷ Trọng 35-40 Kg/m3

 • Pu foam
 • Pu foam cách nhiệt
 • Pu foam đổ tay
–Tỉ trọng:35 - 40 kg/m3 –POL/ ISO Ratio: 1 - 1.1 / 1.2 –Cream Time: 40-45/±3s –Gel Time: 180-200s –FRD: 35-40 Kg/m3
Polyether apx 6042 hệ phun cách nhiệt

Polyether APX 6042 Hệ Phun Cách Nhiệt Tỷ Trọng 50-60 Kg/m3

 • Pu foam
 • Pu foam cách nhiệt
 • APX 6042
–Tỉ trọng:50 - 60 kg/m3 –POL/ ISO Ratio: 1 - 1.1 / 1.2 –Cream Time: 3-4s –Gel Time: 5-9s –Free rise density (core density): 50 - 60 kg/m3
Unionfoam U6000 Cách Nhiệt Hệ Đổ Tay

Unionfoam U6000 Tỷ Trọng 40-45 Kg/m3 Đổ Tay

 • Pu foam
 • Pu foam cách nhiệt
 • Pu foam đổ tay
–Tỉ trọng:40 - 45 kg/m3 –POL/ ISO Ratio: 1 - 1.1 / 1.2 –Cream Time: 40-45±3s –Gel Time: 180-200s –FRD: 40-45 Kg/m3