Hoạt động nổi bật

chống nóng, chống thấm, chống ăn mòn

"Mùa hè yêu thương" Việt Tín Thành đồng hành cùng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty Việt Tín Thành luôn sôi nổi đóng góp ủng hộ cho các phong trào thể dục thể thao cũng như lòng tương than ...